Корично изображение Книга

The economic history of modern Italy / Shepard B. Clough.

Основен автор: Clough, Shepard Bancroft, 1901-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Columbia University Press, 1964.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HC305 .C55 1964