Корично изображение Книга

The Feynman lectures on physics, Mainly MEchanics,Radiation and Heat /

Основен автор: Feynman, Richard Phillips.
Други автори: Leighton, Robert B., (joint author.), Sands, Matthew L. (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Reading MA : Addison-Wesley Pub. Co., [1963-65]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage QC23 .F47