Корично изображение Книга

In cold blood; a true account of a multiple murder and its consequences /

Основен автор: Capote, Truman, 1924-1984
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Random House 1966 printing, (c.1965)
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HV6533.K3 C3 1966