Корично изображение Книга

Mass media and communication /

Основен автор: Steinberg, Charles Side, 1913- (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Hastings House, [1966].
Серия: Studies in public communication
Communication arts books.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage P90 .S8 1966