Корично изображение Книга

Brothers in arms /

Основен автор: Kirst, Hans Hellmut, 1914-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Harper & Row. [1967, c1965]
Издание: [1st U.S. ed.]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PT2621.I76 K399 1967