Корично изображение Книга

Motivation and organizational climate /

Основен автор: Litwin, George H.
Други автори: Stringer, Robert A., (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston MA : Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1968.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5549.5.M6 L5 1968