Корично изображение Книга

The news media: a journalist looks at his profession /

Основен автор: Hohenberg, John.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Holt, Rinehart and Winston, [1968].
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage PN4867 .H63 1968