Корично изображение Книга

Selected poems, 1956-1968.

Основен автор: Cohen, Leonard, 1934-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Viking Press, [1968]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PR6053.O35 A17 1968