Корично изображение Книга

Political socialization: an analytic study

Основен автор: Dawson, Richard E.
Други автори: Prewitt, Kenneth, (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston MA : Little, Brown, [1968, c1969]
Серия: The Little, Brown series in comparative politics
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JA76 .D33 1969