Корично изображение Книга

A dictionary of art terms and techniques.

Основен автор: Mayer, Ralph, 1895-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Crowell, [1969]
Серия: A Crowell reference book
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Ref N33 .M36 1969