Корично изображение Книга

Mass communications /

Основен автор: Lineberry, William P., (comp.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : H. W. Wilson Co., 1969.
Серия: The Reference shelf, v. 41, no. 3
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage P92.U5 L5 1969