Корично изображение Книга

A primer for film-making : a complete guide to 16 mm and 35 mm film production /

Основен автор: Roberts, Kenneth H.
Други автори: Sharples, Winston, (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Pegasus, [1971]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage Large TR850 .R6 1971