Корично изображение Книга

The social reality of crime /

Основен автор: Quinney, Richard.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston MA : Little, Brown [1970]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HV6035 .Q5 1970