Корично изображение Книга

Dear Miss Weaver: Harriet Shaw Weaver, 1876-1961 /

Основен автор: Lidderdale, Jane.
Други автори: Nicholson, Mary, 1912- (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Viking Press, [1970].
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage Z325.W4 L54 1970