Корично изображение Книга

Gypsies, wanderers of the world /

Основен автор: McDowell, Bart.
Автор-организации: National Geographic Society (U.S.). Special Publications Division.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Washington DC : [National Geographic Society, 1970].
Серия: National Geographic special publications
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DX115 .M18 1949