Корично изображение Книга

Kibbutz : venture in utopia /

Основен автор: Spiro, Melford E.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Schocken Books, 1972 printing (c.1970)
Издание: New, augmented ed.
Серия: Studies in the libertarian and utopian tradition
Schocken paperbacks
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HX765.P3 S7 1972