Корично изображение Книга

My years with xerox; the billions nobody wanted /

Основен автор: Dessauer, John H.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Garden City NY : Doubleday, 1971.
Издание: [1st ed.]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage TR1045 .D39 1971