Корично изображение Книга

America at 1750; a social portrait /

Основен автор: Hofstadter, Richard, 1916-1970.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, Knopf, 1971.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HN57 .H545 1971