Корично изображение Книга

Buy, sell, merge: how to do it /

Основен автор: Baumer, William Henry, 1909-
Други автори: Northart, Leo J., (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Englewood Cliffs NJ : Prentice-Hall, [1971]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage Large HD2741 .B33 1971