Корично изображение Книга

The chronicle of Froissart.

Основен автор: Froissart, Jean, 1338-1410?
Други автори: Berners, John Bourchier, Baron, 1467-1533, (tr.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, AMS Press, 1967.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage D113 .F75 1967