Корично изображение Книга

MASH goes to Maine /

Основен автор: Hooker, Richard, 1878-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : W. Morrow, 1972 [c1971]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3558.O55 M13 1972