Корично изображение Книга

Survey research methods /

Основен автор: Babbie, Earl R.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Belmont CA : Wadsworth Pub. Co., [1973]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: H62 .B23 1973