Корично изображение Книга

The name above the title : an autobiography / Frank Capra.

Основен автор: Capra, Frank, 1897-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Macmillan, [1971]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PN1998.A3 C26 1971