Корично изображение Книга

The Canadian crisis and British colonial policy, 1828-1841 /

Основен автор: Burroughs, Peter.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Edward Arnold, 1972.
Серия: Foundations of modern history
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: F1032 .B929 1972