Корично изображение Книга

The finance and analysis of capital projects

Основен автор: Merrett, A. J.
Други автори: Sykes, Allen, (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Wiley, [1973, c1963]
Издание: 2nd ed.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HG4028.C4 M4 1973