Корично изображение Книга

How to manage by objectives /

Основен автор: Humble, John William.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Amacom, [1973]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD31 .H814 1973