Корично изображение Книга

Consumer behavior : theory and application /

Основен автор: Farley, John U.
Други автори: Howard, John A., (joint author.), Ring, L. Winston, (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston MA : Allyn & Bacon, [1974].
Серия: Marketing Science Institute series
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HC79.C6 F37 1974