Корично изображение Книга

Vector calculus /

Основен автор: Bedford, Frederick Warren, 1924-
Други автори: Dwivedi, T. D. (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : McGraw-Hill, [1970]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QA261 .B38 1970