Корично изображение Книга

Group portrait with lady /

Основен автор: Boll, Heinrich, 1917-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Secker and Warburg, 1973.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PT2603.O394 G76 1973