Корично изображение Книга

The changing of the guard : a novel /

Основен автор: Ehle, John, 1925-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Random House, [1974]
Издание: [1st ed.]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3555.H5 C47 1974