Корично изображение Книга

The caves of Guernica : a novel /

Основен автор: Gerson, Noel Bertram, 1914-
Други автори: Edwards, Samuel.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Praeger, 1975.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3513.E8679 C3 1975