Корично изображение Книга

The spy who sat and waited : a novel /

Основен автор: Campbell, R. Wright.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Putnam, [1975]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3553.A4867 S85 1975