Корично изображение Книга

The organization trap and how to get out of it /

Основен автор: Culbert, Samuel A.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Basic Books, [1974]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5549.5.J63 C84 1974