Корично изображение Книга

The art of psychological warfare, 1914-1945 /

Основен автор: Roetter, Charles.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Stein and Day, 1974.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage D639.P6 R63 1974