Корично изображение Книга

Studies in library management.

Други автори: Redfern, Brian L., (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Bingley, 1972-<82 >
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Z678.S79