Корично изображение Книга

The letters and papers of Chaim Weizmann.

Основен автор: Weizmann, Chaim, 1874-1952.
Други автори: Stein, Leonard, 1887-1973.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London, Oxford U.P., 1968
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage DS125.3.W45 A43