Корично изображение Книга

The international operations of national firms : a study of direct foreign investment /

Основен автор: Hymer, Stephen.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge MA : MIT Press, c1976.
Серия: M.I.T. monographs in economics 14
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD69.I7 H94 1976