Корично изображение Книга

The killing kind /

Основен автор: West, Elliott, 1945-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston MA : Houghton Mifflin, 1976.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3573.E817 K45 1976