Корично изображение Книга

Long-range planning for your business : an operating manual /

Основен автор: Kastens, Merritt L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Amacom, c1976.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5353 .K32 1976