Корично изображение Книга

The battle of the torpedo boats /

Основен автор: Cooper, Bryan.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Stein and Day, c.1970.
Серия: Great battles of the modern world
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: D770 .C64 1970