Корично изображение Книга

200 years of American sculpture /

Автор-организации: Whitney Museum of American Art.
Други автори: Armstrong, Tom, 1932-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston MA : D. R. Godine, c1976.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: NB205 .T86 1976