Корично изображение Книга

Southeastern Europe under Ottoman rule, 1354-1804 /

Основен автор: Sugar, Peter F.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Seattle WA : University of Washington Press, c1977.
Серия: A History of East Central Europe ; v. 5
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DJK4 .S93 vol.5