Корично изображение Книга

Communicating and organizing /

Основен автор: Farace, Richard V.
Други автори: Monge, Peter R., (joint author.), Russell, Hamish M., (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Reading MA : Addison-Wesley Pub. Co., c1977.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD30.3 .F37 1977