Корично изображение Книга

The nights of the long knives /

Основен автор: Kirst, Hans Hellmut, 1914-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Coward, McCann & Geoghegan, 1976.
Издание: 1st American ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PT2621.I76 N65 1976