Корично изображение Книга

Motivating economic achievement /

Основен автор: McClelland, David C.
Други автори: Winter, David G., 1939- (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Free Press, [1971]
Серия: A Free Press paperback
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD82 .M29 1971