Корично изображение Книга

Mass media issues : articles & commentaries /

Други автори: Sellers, Leslie., Rivers, William L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Englewood Cliffs NJ : Prentice-Hall, 1977
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage P92.U5 M3 1977