APA цитиране

(1977). Communication yearbook. New Brunswick NJ: International Communication Association.

Чикагска система за цитиране

Communication Yearbook. New Brunswick NJ: International Communication Association, 1977.

MLA формат за цитиране

Communication Yearbook. New Brunswick NJ: International Communication Association, 1977.

Внимание: Тези цитати може да не са 100% точни.