Корично изображение Книга

Money, ego, power : a manual for would-be wheeler-dealers /

Основен автор: Ackerman, Martin S., 1932-
Други автори: Ackerman, Diane L., (joint author.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Chicago : Playboy Press, c1976.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5386 .A47 1976