Корично изображение Книга

Cut-rate quarterback /

A high school quarterback goes on to make it big at Northwestern and ultimately enters professional football.

Основен автор: Gault, William Campbell.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Dutton, c1977.
Издание: 1st ed.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3557.A948 C91 1977