Корично изображение Книга

The economics of the American newspaper /

Основен автор: Udell, Jon G.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Hastings House, c1978.
Серия: Communication arts books
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage PN4734 .U3 1978